Udruga poljoprivrednika
“AGROPIĆAN”

O B A V I J E S T

Obavještavaju se članovi udruge, kao i svi ostali zainteresirani, da će se u suradnji sa MUP-om i Stanicom za tehnički pregled Labin dana 11.6.2022.g. (subota) na trgu u Pićnu od 8 do 12 sati vršiti tehnički pregled poljoprivredne mehanizacije.

Predsjednik udruge
Feručo Baćac, v.r.