Dobrovoljno vatrogasno društvo Pićan

Dobrovoljno vatrogasno društvo Pićan

Dobrovoljno vatrogasno društvo Pićan je osnovano 03. lipnja 1983. godine. Obuhvaćao je tadašnje mjesne odbore Pićan, Kukurini i Sv. Katarina sa sjedištem u Pićnu. Na osnivačkoj skupštini je prisustvovalo 20 članova.

DVD se registrirao na tadašnjoj općini Labin u sekretarijatu za opću upravu. Nakon registracije DVD se opremio sa osobnom opremom, ručnom sirenom za uzbunjivanje, motornom pumpom za vodu (hondom), plastičnim rezervarom za vodu na puhanje i sa dvije bačve za prijevoz vode – kreine koje i dan danas služe za prijevoz vode za kućanstva gdje nije priključen vodovod.

DVD je djelovao sve do raspada tadašnje Jugoslavije. Nakon domovinskog rata Pićanski duh za pomoć bližnjemu u nesreći nije izumro. Tako se 30. siječnja 2003. na osnivačkoj skupštini, gdje je prisustvovalo 25 osnivača, ponovno osnivalo dobrovoljno vatrogasno društvo Pićan.

Nakon registracije udruge, tijekom 2003. godine, članstvo se povećalo za četrdesetak članova. Sukladno sa financijskim mogućnostima društvo se opremalo sa osobnom i tehničkom opremom. Tijekom 2004. godine, uz pomoć PVZ Labin, VZIŽ, općine Pićan i pokojnog zapovjednika JVP Pazin Cvetka Benazića i njegovih poznanika vatrogasaca iz Gizena, donirano nam je navalno vozilo i kupili smo kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca.

Danas DVD Pićan broji 102 člana, od toga 18 žena i 15 mladeži i djece.

Naredni planovi DVD-a su izgradnja vatrogasnog doma da bi mogli skladištiti opremu i vozila na jednom mjestu u zatvorenom prostoru. Time bi ujedno i omogućili bolje čuvanje opreme i brži izlazak na požarište ili druge intervencije. Potpisan je sporazum sa Općinom Pićan o izgradnji doma na općinskom zemljištu u Sv. Katarini. Investitor je Općina Pićan, a po završetku izgradnje dom ide na upravljanje DVD-u Pićan.

Tokom godina, društvo je sudjelovao u susretima vatrogasaca, seminarima, sportskim druženjima, obavljeni su liječnički pregledi za vatrogasce, organizirane su obuke vatrogasaca, vježbe za gašenje požara, tečajevi i škole za nove vatrogasce, te, naravno, imali su intervencije za gašenje požara, kako na području Općine Pićan, tako i izvan nje.

Trenutni predsjednik DVD-a Pićan je Silvano Smoković, zapovjednik Antun Selar, te tajnik Mladen Kiković.
KONTAKT:
Silvano Smoković
Broj telefona: 098/ 391-806

Antun Selar
Broj telefona: 091/144-3045

Mladen Kiković
Broj telefona: 091/252-1529