Lovačko društvo „Kamenjarka“ broji 74 članova. Udruga djeluje od 1945. godine, a njezine su aktivnosti uzgoj i zaštita divljači, lov divljači prema lovno gospodarskoj osnovi, te čišćenje puteva i staza, izrada čeka, solišta, pojilišta kao i punjenje vodom u sušnom razdoblju.

Predsjednik: Goran Vretenar 091/1869-368

Tajnik: Ivo Gržinić 098/1636-752

e-mail: kamenjarka.pican@gmail.com