Udruga Pićanaca „Trnoplesari“

Udruga Pićanaca „Trnoplesari“

Ideja formiranja Udruge nije se rodila u Pićnu, već dijaspori i to u Umagu godine 1998. Autor ideje je gosp. Anton Glavač. Kao osnovni cilj bio je organizacija godišnjih susreta u Pićnu zainteresiranih iseljenih pićanaca sa domaćim stanovništvom Pićna i pićanštine.

Sa idejom smo upoznali tadašnjeg načelnika gosp. Ružića, koji nas je odmah prihvatio i podržao. Prvi glavni zadatak bio nam je sakupljanje adresa iseljenih i domaćih budućih članova, kako bi mogli poslati informaciju i motivirati za realizaciju ideje i cilja.

Formiran je inicijativni odbor u sastavu: Glavač Anton, Antonija Jelić, Anton (Nino) Belušić, Josip Marfan (svi iz Umaga), Branko Ružić, načelnik Općine, Malio Gržinić (Pula), Narčizo Smoković (Rabac), Roko Kiković (Krk), Smoković Silvano (Pićan).

Prvi naš susret održan je u Pićnu svibnja mjeseca 1999. godine na kojem se odazvalo 80 simpatizera. Do prošle godine održano je 17 susreta, te se nadamo da će se i dalje održavati.

Danom 2.10.2002. godine održali smo osnivačku skupštinu Udruge, smo nakon toga proslijedili zahtjev za registraciju sa dokumentacijom Uredu državne uprave IŽ koja nam je 12.3.2003. god. prihvatila i izdala Rješenje o upisu u Registar udruga RH i time smo stekli svojstvo pravne osobe.

Na godišnjoj Skupštini od 31.3.2003. godine donesena je Odluka o promjeni adrese iz Umaga u Pićan, što je zahtijevalo i izmjenu Statuta i ishođenja novog Rješenja. Predsjednikom udruge imenovan je gosp. Anton Glavač koji je tu dužnost obavljao do 2014. godine.

Na susretu i Skupštini 2014. godine, gosp. Glavač je dao ostavku radi zdravstvenih problema, te je održana Izborna Skupština na kojoj je na prijedlog članova izabran Anton – Nini Belušić, time da se za novog predsjednika u roku od godine dana izabere novi predsjednik i to po mogućnosti iz pićanštine.

Stupanje na snagu novog Zakona o udrugama, naša je Udruga trebala uskladiti svoj Statut sa novim Zakonom.

Dana 6.6.2015.g. organizirana je izborna skupština na kojoj je usklađen naš Statut sa novim Zakonom, ali novog kandidata nismo izabrali. Tako da je produženo Antonu Belušiću i formirano novo rukovodstvo, s time da je Anton Glavač imenovan doživotnim počasnim predsjednikom Udruge.

ČLANOVI NOVE UPRAVE:

  • predsjednik: Anton (Nino) Belušić, tel: 741-327
  • dopredsjednik: Roko Kiković, tel: 051/853-032

UPRAVNI ODBOR:

  • Silvano Juran, Narčizo Smoković, Đenaro Cinkopan, Ersilija Kopani i Anton Bažon
  • Anton Belušić i Roko Kiković po funkciji.

NADZORNI ODBOR:

  • Kristina Đurović, Franjo Fornažar, Tonin Baćac

TAJNIK:

  • Matej Selar

DOŽIVOTNI POČASNI PREDSJEDNIK:

  • Anton – Toni Glavač

Ciljevi udruge

Naša Udruga osnovana je u cilju organizacije godišnjih susreta pićanaca, no na tome nismo stali, već su zacrtani novi zadaci i to:

  • davanje podrške Općini Pićan u izgradnji infrastrukturnih i gospodarstvenih projekata, koji će stvoriti preduslove za obnovu i razvoj Pićna i pićanštine. Jedna od prvih našin inicijativa prema Općini bila je zahtjev za sanaciju “Barunove palače”. Tu smo učestvovali sa 30.000,00 kuna za čišćenje, organizirali smo održavanja Božićnog koncerta 2003. godine, zatim smo financirali izdavanja DVD-a o promociji Pićna i pićanštine. Drugi naši zahtjevi i molbe za financijsku pomoć nisu urodili plodom. Godina 2011. vrlo je značajna za Udrugu – svečano je obnovljena zgrada pored “Barunove palače”, kao Centar za kulturnu nematerijalnu baštinu. U 2015. godini doživjeli smo još jednu značajnu realizaciju jedne od naših inicijativa za postavljanje biste Matku Brajša Rašanu, za koje smo i financijski pripomogli, kao i kulturnoj manifestaciji legendi i priča Istre.

Naša Udruga vrlo uspješno surađuje s Općinom Pićan, a posebno sa načelnikom gosp. Franković Ivanom, koja je zadnjih godina napravila veliki raskorak u realizaciji infrastrukturnih projekata (voda, struja, ceste, telefonije, popločenje grada), posebno ističemo otvaranje vrtića.

I na kraju jedna neugodna konstatacija: sve manji broj članova se polako gasi, pogotovo iz dijaspore. Ali zahvaljujući mnogim članovima susreti se održavaju i sve su sadržajniji zahvaljujući Općini Pićan.

 

Anton Glavač, v.r.

Nino Belušić, v.r.