Arhiva objava

Upis u programe predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku 2019/2020 godinu

30. svibnja 2019. | Novosti

Upis u programe predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku 2019/2020 godinu

Dječji vrtić Mali medvjed Pićan

Zahtjevi za upis podnose se za ostvarivanje sljedećih programa:

1.REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU (ponedjeljak petak)

Za djecu koja do 31. kolovoza 2019.g. navrše jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu.

– cjelodnevni 10-satni program (od 6,30 do 16,30 sati)

– poludnevni programi prema potrebi roditelja

2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

– za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom

3. POSEBNI PROGRAMI

– za djecu s određenom vrstom teškoća (4-sata)  

DOKUMENTACIJA POTREBNA PRI UPISU

– rodni list ili izvadak iz matice rođenih  (bez obzira na datum izdavanja isprave)

– preslika osobne iskaznice roditelja

– potvrde o prebivalištu za oba roditelja (ne starije od 30 dana)

– liječnička potvrda za dijete iz koje je vidljivo je li dijete cijepljeno.

– prijavnica koja se može podignuti  u vrtiću ili na internetskoj  stranici Općine Pićan ( www.pican.hr)

Prijave za upis djece predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i naobrazbe podnose se u Dječji vrtić u Pićnu ili Kukurinima (od 10,00 do 16,30 sati)  do 07.06.2019 godine.

Rezultati će biti objavljeni u vrtićima do kraja lipnja 2019.g.

UPIS

Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se  temeljem ugovora koji roditelji sklapaju s dječjim vrtićem u pravilu od 01. rujna 2019.g. ili od uključivanja djeteta u program.

Informacije na telefon:  095/576 5265, 095/721 2474  

Obavijest Prijavnica