Općini Pićan će do sredine veljače iduće godine biti dostavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu. Naime, dugoročni cilj Općine Pićan da se stalno povećava udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada može se ostvariti jedino uz upotrebu kvalitetne infrastrukture. Stoga je za potrebe svih kućanstava u obiteljskim kućama osmišljen sustav „od vrata do vrata“.

Taj sustav predviđa da kućanstva u obiteljskim kućama budu opremljena vlastitim spremnicima za odvajanje papira i kartona, te plastične i metalne ambalaže. Odvoz s kućnog praga vrši se svaka dva tjedna. Radi se o spremnicima koje kolokvijalno nazivamo „plavim i žutim spremnicima“, zbog njihovih boja koje sugeriraju vrstu otpada za koju se koriste. Za staklo koriste se namjenske zelene vrećice.

Općina Pićan se u prvoj polovici 2018. godine javila na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike za sufinanciranje 85% troškova nabave tih spremnika EU novcem. Sada je nadležno tijelo okončalo zajednički postupak javne nabave za sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave diljem Republike Hrvatske, te slijedi dostava spremnika. U prijavi na natječaj općina je surađivala s trgovačkim društvom 1.MAJ d.o.o.

Spremnicima će se opremiti sva naselja općine. Putem tog EU natječaja dobiti ćemo 650 spremnika za papir i karton, te još 650 spremnika za plastičnu i metalnu ambalažu.

Nakon toga uslijediti će razdoblje u kojemu će 1.MAJ podijeliti te spremnike korisnicima na kućnim adresama i tako kompletirati sustav.