Arhiva objava

Vandalizam i oštećenja općinske imovine

10. kolovoza 2021. | Novosti

Vandalizam i oštećenja Općinske imovine jedan je od učestalijih problema s kojima se susreću mnoge urbane sredine, pa tako i Općina Pićan. Kao neke od primjera vandalizma možemo navesti: uništavanje opreme komunalne infrastrukture, uništavanje klupa, oštećivanje zelenila, oštećivanje, premještanje i šaranje prometnih znakova, stupića i ostale prometne opreme, oštećivanje kulturnih dobara i spomenika, pisanje grafita po pročeljima zgrada, potpornim zidovima, devastiranje i oštećivanje autobusnih čekaonica, vožnja, okupljanje i opijanje mladeži na javnim mjestima u kasnim noćnim satima, odnosno remećenje javnog reda i mira, onečišćavanje javnih površina, oštećivanje okolne imovine i onečišćenje javnih površina (parkova, igrališta, trgova) u neposrednoj okolini škola i vrtića.

Kako bi se sankcionirali počinitelji prethodno navedenih radnji, Odlukom o komunalnom redu (“Službene novine Općine Pićan” broj 5/19 ) zabranjeno je uništavati, oštećivati te šarati po urbanoj opremi ili je na drugi način prljati i nagrđivati te je propisana novčana kazna u iznosu od 350,00 kuna za fizičku osobu – počinitelja prekršaja. Istom Odlukom zabranjeno je po vanjskim dijelovima zgrada, crtati ili ih na drugi način prljati ili nagrđivati, U provedbi nadzora nad ovom Odlukom, između ostalih ovlasti, komunalni redar ovlašten je predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga te naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja. Unatoč važećim odredbama, sankcioniranje počinitelja otežano je zbog činjenice da se većina navedenih onečišćenja događa u kasnim noćnim satima te je gotovo nemoguće spriječiti takvo ponašanje pojedinaca, utvrditi počinitelje i Odlukom o komunalnom redu poduzeti propisane mjere. Naime, za poduzimanje mjera potrebno je da komunalni redar, kao službena osoba, zatekne počinitelja u prekršaju, što ovdje najčešće nije slučaj.

Također, odredbom iz članka 235. Kaznenog zakona (“Narodne novine” broj 125/11,144/12,56/15,61/15,101/17,118/8 i 126/19) propisana je kazna zatvora do dvije godine za onoga tko ošteti, uništi, izobliči ili učini neuporabljivom tuđu stvar, i onoga tko crtežima ili natpisima neovlašteno mijenja izgled zidova, motornih vozila ili drugih površina, a ukoliko počinitelj to učini iz niskih pobuda ili je njime prouzročio znatnu štetu, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Komunalni redar će pojačano vršiti obilazak i nadzirali pojavu novih grafita i eventualnih oštećenja na urbanoj opremi. Prema prikupljenim podacima, odrediti će se prioritetne lokacije za postavu nadzornih kamera za  praćenje vandalizma, a što će omogućiti svrhovito korištenje resursa namijenjenih rješavanju problema vandalizma.

Vandalizam čini problem koji svojim obuhvatom nije zanemariv, a u čijem suzbijanju građani mogu aktivno sudjelovati na način da sve nedozvoljene aktivnosti prijave na e-mail: opcina.pican@pu.t-com.hr ili info@pican.hr,  tel: 052/887-048  ili mob: 0994972516.

Komunalno redarstvo u suradnji s nadležnom Policijskom upravom aktivno radi na rješavanju ove problematike na način da odmah po uočavanju štete prouzročene vandalskim činom, obavještava o tome nadležnu policijsku upravu kako bi poduzeli mjere u svojoj nadležnosti radi otkrivanja počinitelja.

I za kraj važno za dodati jeste činjenica da financijska sredstava utrošena na sanacije i popravke koja su nastala uslijed vandalizma su mogla biti utrošena na puno važniju komunalnu infrastrukturu stoga apeliramo na sve žitelje Općine Pićan da svojim ponašanjem i aktivnim djelovanjem doprinesu što boljem rješavanju problema vandalizma i oštećivanja Općinske imovine.