Pozivamo sve postojeće stipendiste koji već imaju zaključen Ugovor o stipendiranju da najkasnije do 31. listopada dostave potvrde o upisu u narednu školsku/akademsku godinu i podatke o prebivalištu (uvjerenje o prebivalištu ili kopiju valjane osobne iskaznice), sukladno članku 21. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (SN 6/18), te članku 4. sklopljenog Ugovora.

Ukoliko stipendisti ne dostave potvrde o upisu u narednu programsku godinu u roku, smatra se da nije upisano narednu godinu bez opravdanog razloga, te će se isplata stipendije staviti u mirovanje do dostave potvrde.

Ukoliko stipendist dostavi potvrdu izvan roka, tj. nakon 31. listopada ove godine, gubi pravo na stipendiju za prethodne mjesece. 

Stipendist je dužan o svakoj promjeni koja ima za posljedicu promjenu uvjeta utvrđenih Ugovorom izvijestiti Općinu u roku od 15 dana od dana nastupa promjene.