Arhiva objava

Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ukupnog razvoja Općine Pićan

19. travnja 2016. | Novosti

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš, Općina Pićan je uputila zahtjeve za davanje mišljenja o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ukupnog razvoja Općine Pićan sljedećim tijelima:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode
 2. Upravni odjel za zaštitu prirode i okoliša Istarske županije
 3. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije
 4. Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije
 5. Upravni odjel za turizam Istarske županije
 6. Hrvatske vode, VGO Rijeka
 7. Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Buzet
 8. Hrvatske ceste d.o.o.
 9. Županijska uprava za ceste Istarske županije
 10. Natura Histrica
 11. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Puli
 12. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
 13. Istarski vodovod d.o.o.
 14. Vodovod Labin d.o.o.

Tekst Zahtjeva možete pogledati ovdje:  Zahtjev za davanje mišljenja