Arhiva objava

Konačna Odluka o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu

19. lipnja 2024. | Poljoprivreda i gospodarstvo

Na temelju članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst) i članka 9. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/24), i temeljem prijedloga za donošenje konačne Odluke o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu (KLASA: 320-01/24-01/2, URBROJ: 2163-30-04-24-68), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2024.g. donosi sljedeću

KONAČNU ODLUKU
o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu

Članak 1.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Pićan za 2024. godinu (KLASA: 320-01/24-01/2, URBROJ: 2163-30-04-24-68) od 14. lipnja 2024. godine, odobrava se isplata potpora prijaviteljima koji ispunjavaju sve uvjete Javnog natječaja za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu (KLASA: 320-01/24-01/2, URBROJ: 2163-30-04-24-3 od 15. ožujka 2024.g.), kako slijedi:

Red. br. Prijavitelj Iznos za odobrenje Mjera
1. OPG Valković Denis 750,00 € 1.
2. OPG Tončić Neven 750,00 € 1.
3. OPG Bažon Miroslav 238,13 € 4.
4. OPG Uravić Ivan 397,50 € 1.
5. OPG Rovina Mladenka 401,63 € 1.
6. OPG Vozila Šilvano 684,38 € 1.
7. OPG Kiković Tedi* 517,06 € 1.
8. OPG Smoković Roko 750,00 € 1.
9. OPG Smoković Damir 161,25 € 1.
10. OPG Runko Vladimir 750,00 € 1.
11. OPG Benazić Ana 348,38 € 1.
12. OPG Lukšić Josip 483,75 € 1.
13. OPG Čule Moreno 334,05 € 1.
14. OPG Piglić Sebastijan 397,24 € 1.
15. OPG Lidija Vretenar 450,00 € 1.
16. OPG Bilić Martina* 720,00 € 1.
17. OPG Bejto, Glavić Goran* 202,09 € 1.
18. OPG Valković Slavko 430,88 € 1.
19. OPG Ivić Luka 526,50 € 1.
20. OPG Lukež Igor 100,78 € 1.
21. OPG Vretenar Goran 404,63 € 1.
22. OPG Vinodolac Olivio 426,33 € 1.
23. OPG Smoković Valter 705,02 € 4.
24. OPG Jakačić Antonio* 900,00 € 4.
25. OPG Baćac Ivan* 224,56 € 1.
26. OPG Tončetić Denis 693,75 € 1.
27. OPG Vretenar Tina* 900,00 € 1.
28. OPG Stanić Nevio
(Željka Tončić Stanić)*
810,00 € 1.
29. OPG Cinkopan Neven 512,33 € 1.
30. OPG Fornažar Dario 750,00 € 1.
31. OPG Krpan Vesna 308,16 € 1.
32. OPG Vretenar Mladen 750,00 € 1.
33. OPG Smilović Veljko 750,00 € 1.
34. OPG Baćac Nenad 168,30 € 1.
35. OPG Valković Albino 750,00 € 1.
36. OPG Celić Zoran* 900,00 € 1.
37. OPG Floričić Doris 750,00 € 1.
38. OPG Smoković Silvano 398,44 € 1.
39. OPG Carić Danijel* 611,33 € 1.
40. OPG Uravić Alen* 887,26 € 1.
41. OPG Slivar Jasmina 445,31 € 1.
42. OPG Bilić Bosiljka 637,50 € 1.
43. OPG Smilović Aleksandar 750,00 € 1.
44. Obrt Baćac, Goran Baćac 750,00 € 1.
45. OPG Udovičić Lučano 324,38 € 1.
46. OPG Tončić Ivana“ 186,30 € 1.
UKUPNO: 25.087,18 EUR

* mladi poljoprivrednik

Članak 2.

Zadužuje se Povjerenstvo da pošalje obavijesti korisnicima potpora o visini i namjeni odobrene potpore, te načinu izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava, te da pripremi uputu za isplatu za računovodstvo.

Potpora se smatra dodijeljenom u trenutku kada korisnik potpore stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore, odnosno smatra se dodijeljenom u trenutku kada ova Odluka stupi na snagu.

Zadužuje se računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan da izvrši isplatu korisnicima sukladno ovoj Odluci.

Isplata sredstava izvršit će se najkasnije do 31. srpnja 2024. godine na žiro račun korisnika naznačen u prijavi.

Članak 3.

Ukoliko su u prijavi na natječaj dostavljene narudžbe, ponude ili predračuni kao dokazi o namjeri ulaganja, isti se ne smiju mijenjati nakon isteka roka za dostavu zahtjeva. Takva dokumentacija i namjera ulaganja treba ostati ista do izvršenja, osim ukoliko podnositelj zahtjeva odustane od svog zahtjeva.

Ukoliko se iznosi navedeni na dostavljenoj dokumentaciji razlikuju, u slučaju da je nakon promjene iznos ulaganja manji, sukladno tome će se od podnositelja zahtjeva zatražiti da izvrši povrat preplaćenog iznosa, a u slučaju da je nakon promjene iznos ulaganja veći, dodijeljena potpora se neće mijenjati.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“.

 

Konačna Odluka 18.6.2024.g.